05
lip

Bezpieczeństwo podczas pracy maszynami CNC

Bezpieczeństwo podczas pracy maszynami CNC

Maszyny CNC to urządzenia sterowane komputerowo, które pozwalają na dokładne i precyzyjne wykonywanie elementów. Takimi maszynami są najczęściej tokarki i frezarki, a także plotery CNC pozwalające na cięcie plazmowe.

Maszyny CNC a bezpieczeństwo

W zakładzie pracy, za bezpieczeństwo pracowników przy maszynach CNC (np. plazma przecinarka) odpowiedzialny jest pracodawca. Zobowiązany jest zapewnić pracownikom środki bezpieczeństwa, które pozwolą na ochronę ich zdrowia i życia. Do takich środków, należą: okulary ochronne, odpowiednie zabezpieczenie płynów technicznych, ochrona przed nadmiernym oddziaływaniem promieniowania, a także hałasem.

Podstawą funkcjonowania każdego zakładu powinny być jasne i wszechstronne procedury bezpieczeństwa, np. procedury blokowania maszyny, dzięki którym pracownicy posiądą ogólną świadomość potencjalnych zagrożeń związanych z użytkowaniem i serwisowaniem maszyn takich jak stół CNC lub wypalarka plazmowa oraz wycinarki plazmowe.

Pracownik natomiast powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Wiele wypadków bierze się z bagatelizowania zagrożeń. Do tego zachowania przyczyniają się też nazbyt skomplikowane, przekazywane w nieodpowiedni sposób procedury. Maszyny CNC to środowiska zamknięte, których praca wymaga wstępnego zaprogramowania i przebiega niemal w całości pod kontrolą czujników. Czasem interwencja człowieka jest nieodzowna, a to sprawia, że nawet na krótki okres nie wolno rezygnować z bezpieczeństwa, szczególnie jeśli chodzi o wycinanie CNC.